Påskfesten 23 mars 2008 Pontiska Föreningen samt konstrunda 2008

Se foto under www.petralona.com/lund

Era synpunkter eller kommentar kan ni lämna som vanligt här vår BLOGG http://zodano.petralona.com

Med vänlig hälsning
Georgios Tsiobanelis